Over ons

Logo-Machanaim-WEBVolkert en Karoline hebben als doel om mensen te onderwijzen en praktisch te leren hoe fijn het is om volgens de Bijbelse principes te leven in deze hedendaagse tijd.

Ons fundament is de Bijbel, het Woord van God. Machanaim is gehoorzaam aan de opdracht die Jezus ons geeft in Mattheüs 28:18-19: ”En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”

Onze visie is om alle mensen (gelovig en ongelovig) op een eigentijdse manier te inspireren & toe te rusten in een leven zoals God het bedoeld heeft om jezelf en  daardoor de wereld om ons heen te positief te veranderen door op een natuurlijke manier bovennatuurlijk te leven.

Prepare International
Wij werken nauw samen met Prepare International Bible school, die in Lubbock, Texas, is ontstaan vanuit Church on the Rock. De visie die de trainers hebben, is het opnieuw verkrijgen van een sterke kerk met visie en missie om het koninkrijks denken op aarde te brengen. Inmiddels zijn er tien landen aangesloten, waaronder voormalige Oostbloklanden als Tsjechië, Slovenië en Polen. De jonge kerkleiders van die landen hebben ieder een geweldige beweging onder hun hoede. Aangesloten leiders komen uit verschillende denominaties, van Pinksteren tot Calvinistisch. Een prachtige mogelijkheid om samen te bouwen aan Gods Koninkrijk.

Klik door naar: